Certyfikat SSL - dlaczego warto go posiadać

Certyfikat SSL

bezpieczeństwo, wiarygodność, zaufanie

Certyfikaty SSL to narzędzie, które zapewnia ochronę witryn internetowych i pozwala zachować poufność danych, które przesyłamy drogą elektroniczną. Bezpieczeństwo jest wynikiem szyfrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami. Certyfikaty SSL są rejestrowane na konkretną nazwę domeny i zawierają dane o jego właścicielu, adresie itd. Informacje te zabezpieczone są kryptograficznie i nie ma możliwości samodzielnej ich zmiany.

Wszystkie podmioty upowszechniające usługi w internecie, powinny korzystać z certyfikatów SSL, ze względów:

 • bezpieczeństwa - (bezpieczna wymiana danych, szyfrowanie połączeń),
 • wiarygodności - (tożsamość strony WWW),
 • zaufania - (światowe standardy).

Dodatkowo posiadanie certyfikatu SSL wpływa na prestiż i rozpoznawalność marki, dzięki jasno określonym zasadom bezpieczeństwa oraz poufności danych Twojej firmy, co czyni Ciebie poważnym i odpowiedzialnym Kontrahentem dla Twoich Klientów.

Początek

historia certyfikatów SSL

Certyfikaty SSL zaczęto używać w roku 1994. Firma Netscape utworzyła protokół „Secure Socket Layer”, który miał na celu bezpieczną transmisję zaszyfrowanego strumienia danych. Dzięki prostej obsłudze oraz instalacji, a przede wszystkim skuteczności, szybko zaczęto używać go w bankowości elektronicznej, systemach płatności online oraz przy aukcjach internetowych.

Dla kogo?

Certyfikat SSL przeznaczony jest dla Twoje serwera jeżeli:

 • realizujesz sprzedaż,
 • przetwarzasz dane osobowe,
 • udostępniasz informacje, które wymagają uwiarygodnienia,
 • przekazujesz za pośrednictwem Internetu poufne dane.

Rodzaje certyfikatów

Certyfikat SSL można podzielić na trzy rodzaje ze względu na poziom bezpieczeństwa:

 • Domain Validation (DV),
 • Organization Validation (OV),
 • Extended Validation (EV)

Koszt

certyfikatu SSL

Im poziom bezpieczeństwa większy, tym wyższy koszt certyfikatu SSL
Najprostsze certyfikaty czyli DV, są dostępne już za darmo.
Bardziej zaawansowane certyfikaty OV i EV, używane przez banki oraz średnie i duże podmioty można nabyć od kilkuset złotych.

Pozycjonowanie w Google

wpływ certyfikatu na ranking

Algorytmy w Google dążą do promocji stron wykorzystujących bezpieczny protokół SSL. Oznacza to, że wyżej w wyszukiwarce znajdują się te strony, które posiadaj w nazwie https. Strony nie posiadające protokołu SSL, mogą zostać określone jako niebezpieczne. Coraz częściej przeglądarki internetowe ostrzegają użytkowników przed stronami nie posiadającymi certyfikatu SSL.

RODO

a certyfikat SSL

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprost nie określa obowiązku używania certyfikatów SSL. Przedstawia jednak takie wymagania, które można seplenić za ich pomocą.

Artykuł 32 – Bezpieczeństwo przetwarzania – zawiera zapisy:

1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; [...]

Rozporządzenie RODO narzuca ochronę informacji, szyfrowanie danych osobowych poprzez zapewnienie poufności systemów oraz usług. Każda strona zawierająca system sklepowy, formularz kontaktowy czy możliwość zapisu do newslettera jest zobowiązana posiadać certyfikat SSL (protokół https), aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych danych.

Podsumowanie

Używając certyfikat SSL:

 • dbasz o bezpieczeństwo danych jakie przetwarzasz,
 • kreujesz wizerunek odpowiedzialnego i zaufanego Kontrahenta,
 • stosujesz najwyższe standardy zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

Wybierając hosting firmy ENTMOR dla swojej strony, certyfikat SSL jest darmowy.

do góry