Karta QSL dla krótkofalowca z Wielenia

Karta QSL

Karty QSL służą do potwierdzania łączności radiowej przez krótkofalowców i użytkowników CB radio. Wymiana kart następuję najczęściej za pośrednictwem poczty bądź biur QSL będących filiami narodowych organizacji krótkofalarskich.

Karta QSL swoim wyglądem przypomina pocztówkę. Radiowiec posiada pełną dowolność co do charakteru karty. Grafika umieszczana na przedniej stronie karty często obejmuje zdjęcia samego operatora lub jego sprzętu. Popularne jest także umieszczanie na kartach zdjęć przedstawiających walory miejsca, które stanowi siedzibę operatora.

Na odwrotnej stronie umieszczane są dane operatora: znak rozpoznawczy

Standardowa karta QSL wysyłana za pośrednictwem PZK musi mieć określone wymiary – 9 cm x 14 cm.

Zakres działania:

  • „odświeżenie” starej fotografii,
  • projekt graficzny karty QSL,
  • przygotowanie projektu do wydruku i dostosowanie do ogólnych standardów,
  • wydruk
do góry